Bahnhof-Potsdamer-Platz-Berlin-Germany - Photographs of Europe

Photographs of Europe

The concourse of the Potsdamer Platz, Berlin, Germany.
Bahnhof-Potsdamer-Platz-Berlin-Germany - Photographs of Europe
The concourse of the Potsdamer Platz, Berlin, Germany.