Narrow-lane-Perugia-Umbria-Italy - Photographs of Europe

Photographs of Europe

Photograph of a narrow lane in Perugia, Umbria, Italy.
Narrow-lane-Perugia-Umbria-Italy - Photographs of Europe
Photograph of a narrow lane in Perugia, Umbria, Italy.